Ἀπό τήν ἐκδρομή μας στήν Πάρο-Νάξο

Ἀπό τήν ἐκδρομή μας στήν Πάρο-Νάξο
(19-23 Αὐγούστου)

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε καί φέτος ἡ προσκυνηματική ἐκδρομή μας στά εὐλογημένα νησιά Πάρο – Νάξο, μέ τούς ἀμέτρητους ναούς καί τά ἱστορικά μονα­στή­ρια. Ἡ δροσιά τῆς αἰγαιοπελαγίτικης αὔ­ρας καί τό μαγευτικό κάλλος τῶν μνημείων τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀδελφική κοινωνία καί τήν πνευματική τροφοδοσία θησαύρισαν μέσα μας πλούσιες πνευματικές ἐμπειρίες. Ἀλησμόνητα θά μᾶς μείνουν: ὁ ἐκκλησιασμός μας στήν Παναγία τήν Ἑκατονταπυλιανή, τό προσκύνημα στήν ἱστορική Μονή τῆς Ζωοδόχου Πη­γῆς Λογγοβάρδας, ἡ ἐπίσκεψή μας στόν Κῶστο, ὅπου ὁ ἐπιβλητικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καί στίς Λεῦκες, γενέτειρα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου. Ἐπίσης τό προσκύνημα στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου στή Νά­ξο, ὅπου καί τά ἱερά λείψανά του. Εὐλογητός ὁ Θεός!
Εὐχαριστοῦμε τόν ἀδελφό Ἀναστάσιο Μπούτσικο γιά τήν ἄψογη ὀργάνω­ση καί τόν πνευματικό τῆς Ἀδελφό­τη­- τος π. Μιχαήλ γιά τήν πλούσια ἑρμηνευτική ἀ­νάλυση τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυ­ρίου, ἀλλά καί ὅλους τούς συμμετέχοντες γιά τήν ἀδελφική παρουσία.

paros c