Χωρίς διακοπή

Μία χαρούμενη, εὐχάριστη καί ὠφέλιμη εὐκαιρία ἦταν γιά ὅλους μας ἡ σύνα­ξη τῆς Τετάρτης 22 Μαΐου στήν κεν­τρική αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητος, Πέλοπος 7. 

Φθάνοντας στό τέλος τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔτους εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τίς τόσες εὐλογίες πού μᾶς χάρισε καί φέτος μέσα στούς κύκλους μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς πού λειτουργοῦν μέ τήν εὐθύνη τῆς Ἀδελφότητός μας στίς αἴθουσες τοῦ κέντρου καί τῶν παραρτημάτων καί σέ πολλές ἐνορίες τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.
Οἱ ἀναστάσιμοι ὕμνοι καί τά τραγούδια, οἱ σχετικές προβολές, ἡ ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία τῆς θεολόγου κ. Ἰουλίας Χα­τζη­δάκη τόνωσαν τήν ἀναστάσιμη χαρά ὅλων καί δημιούργησαν τήν ἐπιθυμία νά μεί­νουμε στήν ἀτμόσφαιρα τῆς θείας χά­ρης σέ μία ζωντανή ἐπικοινωνία μέ τόν ἀναστάντα Κύριο. Ἐξάλλου, ὅπως τόνισε καί ὁ πνευματικός τῆς Ἀδελφότητός μας, ἡ περίοδος τῶν διακοπῶν δέν σημαίνει δι­α­κοπή τῆς πνευματικῆς προσπάθειας, ἀλ­λά συνέχισή της. Εὐχόμαστε σέ ὅλους ἀ­- γω­νιστικό καί εὐλογημένο καλοκαίρι!

 

apol 3 c