ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

kat pascha 2019 HEROES oxi 1

Μικροί συνοδοιπόροι στά Πάθη καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου θά νιώσουν τά παιδιά μας, καθώς θά ζωντανεύουν μέ τά χρώματά τους τά μεγάλα αὐτά γεγονότα τῆς πίστης μας.

Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο "Ἀπολύτρωσις", Γ. Μπακατσέλου 5, Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 274518.