Καλό καλοκαίρι!

 Μία σεμνή, χαρούμενη ἀλλά καί ἐποικοδομητική ἐκδήλωση, πού πρα­γμα­τοποιήθηκε στήν αἴθουσα τῆς Ἀ­δελφότητος τό ἀπόγευμα τοῦ Σαβ­βάτου 19 Μαΐου, ἔκλεισε τή χει­μερι­νή κηρυκτική διακονία μας. Προβολές, τραγούδια καί ὁμιλίες τόνισαν τήν ἀξία τοῦ θείου λόγου, πού ἀποτελεῖ τήν πηγή τροφοδοσίας ἀλλά καί τό ἀ­ποτελεσματικό ὅπλο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ με­λέτη του μαζί μέ τή συμμετοχή μας στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί κατά τήν θερινή περίοδο θά ἀσφαλίζει τήν πνευματική μας πορεία καί θά δροσίζει τίς ψυχές μας.

mitilinaios c