Οἱ ἐκδρομές μας

  • Τήν καθιερωμένη 4ήμερη ἐκ­δρομή πρα­γματοποιήσαμε οἱ φοι­τητές τῆς Ἀδελφότητος κα­τά τή Διακαινήσι­μο ἑβδομάδα. Ὁ φετινός προ­ορισμός ἦταν τά νησιά Λευκάδα καί Κεφαλλονιά. Ἡ ἀναστάσιμη ἀτμόσφαιρα τῆς περιόδου, ἡ ἀδελφική κοι­νωνία σέ συνδυασμό μέ τούς πανέμορφους προορισμούς πού ἐπι­σκε­φτήκαμε, μᾶς ξεκούρασαν ἀπό τήν πίεση τῶν μαθημάτων καί ἐργασιῶν καί ἀνανέωσαν τό φρόνημά μας. Ἰδιαίτερα χαρήκαμε τήν ἐπικοινωνία μέ τόν μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημήτριο καί τόν εὐχαριστοῦμε γιά τήν πλούσια φιλοξενία.

foitites c

  • Μέσα στήν ἀναστάσιμη χαρά τοῦ Πεντηκοσταρίου τό τμῆμα νέων ἐπιστημόνων τῆς Ἀδελφότητος πρα­γματοποιήσαμε τετραήμερη ἐκδρο­μή στή Βόρειο Ἤπειρο, στήν περιοχή τῆς Κορυτσᾶς. Ἡ ἐκδρομή ἐξελίχθη­κε σέ προσ­κύνημα, ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό. Ἀντικρύσαμε χωριά, ὑπο­δο­μές, κτήρια, ἀνθρώπους, ὅ­λα ρη­μα­γμένα ἀπό μία λαίλαπα ἀπέ­­ραν­του μίσους, ἀβάσταχτου πόνου, ἀπό ἕνα καθεστώς πού ἔβαλλε τελικά ἐναντίον τῆς ἴδιας τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀν­θρώ­που, τήν ἀποδόμησε, τήν εὐτέ­λισε, τήν ἀποξένωσε ἀπό τά στοιχεῖα πού τήν κρατοῦν ζωντανή, ἀπό τήν ἴδια τήν πηγή τῆς Ζωῆς, τόν Δημι­ουρ­γό. Βέβαια ὁ τόπος ἔχει ἀρχίσει νά συνέρχεται καί νά ἐπουλώνει τίς παλιές πληγές. Ὁ ἐπιβλητικός ἱερός ναός τῆς Ἀναστάσεως, στό κεντρικότερο σημεῖο τῆς Κορυτσᾶς, ἀποτελεῖ τρανή ἀπάντηση στούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου τούτου ὅτι «σκληρὸν πρὸς κέντρα λακτίζειν». Αὐθόρμητα μία δέ­ηση ἀναπέμψαμε στόν παντοδύναμο Κύριο, νά στέλνει τήν προστατευτική του χάρη στόν πολυβασα­νισμένο αὐ­τόν τόπο, τοῦ ὁποίου οἱ τωρινοί ἄν­δρες ἦταν κάποτε «τῆς Κορυτσᾶς μι­κρά ἀγόρια», πού καρτεροῦσαν στό δειλι­νό τούς ἐξόριστους πατεράδες τους...

koritsa c

  • Ἕνα μήνα πρίν ἀπό τίς σχολικές ἐξετάσεις, στίς 5 & 6 Μαΐου, οἱ μαθητικές ὁμάδες Γυμνασίου καί Λυκείου πραγματοποίησαν διήμερη ἐκ­δρομή στό νησί τῆς Θάσου. Ἦταν γιά τά παιδιά μία εὐκαιρία ξεκούρασης καί ψυχαγωγίας, συνάμα καί σταθμός πνευ­ματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ.

mathitiki c