Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων

 Γιορταστική ἡ ἀτμόσφαιρα στήν πρώτη κυριακάτικη συνάντησή μας τό ἀπόγευμα τῆς 14ης Ἰανουαρίου στήν αἴθουσα τῆς Ἀπολυτρώσεως. Μέ τήν ὁμιλία τοῦ κ. Κωνσταντίνου Καρακόλη, πού ξεδίπλωσε πτυχές ἀπό τήν Παιδαγωγική τοῦ ὁσίου Πορφυρίου, ἀκούσαμε τούς χτύπους τῆς γεμάτης ἀγάπη καρδιᾶς τοῦ συγχρόνου μας ἁγίου ἰ­διαίτερα γιά τά νέα παιδιά. Μυ­- στικά ζητήσαμε τίς πρεσβεῖες του γιά τά σοβαρά προβλήματα τῆς ἀγωγῆς, πού πιέζουν σήμερα τήν οἰκογένεια καί συχνά ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδα γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς.
 Ἡ κοπή τῆς βασιλόπιτας στή συνέχεια μᾶς ἔδωσε τήν εὐκαιρία νά τιμήσουμε τούς συνεργάτες πού κοπιάζουν στούς ποικίλους τομεῖς δραστηριοτήτων τῆς αδελφότητος. Μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Οὐρανοφάντορος Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ ὁσίου Πορφυρίου, ἄς εἶναι γιά ὅλους εὐλογημένη καί καρποφόρα ἡ νέα χρονιά!

 

p m c