ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στήν αἴθουσα

Μελωδικές, γεμάτες μουσικότητα καί ἁρμονία ἀντήχησαν στήν αἴ­θου­σα τῆς «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ» οἱ δύο χορωδίες, παιδική καί νεανική, τῆς «Χριστιανικῆς Ἐλπίδας». Ὄρ­γα­να καί φω­νές ἔδωσαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους στίς πέντε χριστουγεννιάτικες παραστάσεις καί γέ­μισαν τίς καρδιές μας μέ δέος ἀλ­λά καί ἄρ­ρητη εὐφροσύνη καί ἀγαλλίαση μπροστά στό θαῦμα τῆς σαρ­κώσεως τοῦ Λόγου. 

Τό θεατρικό «Ἡ εὐλογία τοῦ πό­νου», πού μέ ἐπιτυχία ἀπέδωσαν ἐπί σκηνῆς οἱ φοιτήτριες τοῦ οἰκοτρο­φεί­ου «Χριστιανική Ἐλπίς», ἐμπνευ­σμέ­νο ἀπό τή σκληρή πραγμα­τικότητα τῆς ζωῆς ἔδωσε ἕνα δυνατό μή­νυ­μα: Ἀ­κόμη καί μιά καρδιά σκοτεινή καί σκεβρωμένη ἀπό τόν πόνο γεμίζει φῶς καί χαρά, ὅταν ὑποδέχεται μέσα της τόν «ἐξ οὐ­ρανῶν» Ἐπισκέπτη.

carols 18 c

Στά νοσοκομεῖα
Ἀπόγευμα Κυριακῆς τῆς 17ης Δε­κεμβρίου. Ἕνα συνηθισμένο ἥσυ­χο καί μελαγ­χολικό ἀπόγευμα στό Γενικό Νοσοκομεῖο «Γ. Γεν­νημα­τᾶς». Καί ξαφνικά στούς διαδρόμους καί στίς κλινικές τοῦ νο­σοκομείου ἀκούστηκαν φω­νές καί χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ἦταν τά ἀγόρια τῶν μαθητικῶν ὁ­- μάδων τῆς Ο.Χ.Α. «Ἀ­πολύτρωσις» πού μοι­ράζονταν τή χα­ρά καί τήν αἰσιοδοξία τῆς παι­δικῆς τους ἡλικίας μέ τούς πονεμένους καί τούς συνοδούς τους. Μοι­ράζον­ταν τό λυτρωτικό μήνυμα τῆς γέννη­σης τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τό εἶ­χαν τρα­- γουδήσει καί βιώσει στήν προηγηθεῖσα κοινή ἑορταστική τους ἐκδήλωση στό πνευματικό κέντρο τοῦ Δη­μη­τρου­λείου. Ἀντίστοιχα οἱ φοιτητές μας ἀνήγγειλαν τό «Χριστός ἐ­τέχθη» στό κέντρο ἀποκατάστασης ΑΡΩΓΗ τή δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.
Μαθήτριες καί φοιτήτριες ἔδωσαν τό «παρών» τῆς δικῆς τους ἀγάπης στό Γενικό Νοσοκομεῖο ΑΧΕΠΑ τό ἀ­πόγευ­μα τῆς δεύτερης ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων, ἐνῶ τήν Πρωτοχρονιά ἐπι­­- σκέφθηκαν τό κέντρο ἀποκατάστασης ΑΡΩΓΗ.
Χαρά μοιρασμένη, χαρά διπλή· ἰδιαίτερα ὅταν τή μοιράζεσαι μέ ἀν­θρώπους πού τήν ἔχουν τόσο ἀνάγ­κη αὐτές τίς γιορτινές μέρες.

καρόλες 17 ψ

 

carols b2 c

Στούς δρόμους
Πλάι στούς βιαστικούς καί κάποτε συνοφρυωμένους διαβάτες μιά νότα χαρᾶς στούς δρόμους τῆς πό­λης μας τά χριστουγεννιάτικα τραγούδια τῶν παιδιῶν τῶν ὁμάδων καί τό χριστουγεννιάτικο γραπτό μήνυ­μα, μοιρασμένο μέ ἀγάπη καί μέ τήν εὐχή νά στηρίξει τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα σέ κάθε καρδιά.

carols 17 ψ

Στίς φυλακές
Μία μοναδική ἐμπειρία ἔζησε ἡ ὁμάδα φοιτητῶν πού συνόδευσε τόν π. Μιχαήλ στίς ἀγροτικές φυ­λα­κές Κασσάνδρας τήν Τετάρτη 27/12. Μέ κατάνυξη συμπροσευχήθηκαν μέ τούς κρατουμένους στή θεία Λειτουργία πού τελέστηκε στόν ἱερό ναό τῶν φυλα­κῶν.
Τό ψυχαγωγικό πρόγραμμα πού ἀκολούθησε στήν αἴθουσα, τά δωράκια, τά κεράσματα ἦταν μιά εὐχάριστη νότα γιά τούς ἀποδέκτες ἀλλά καί χαρά γι᾽ αὐτούς πού τά πρόσφεραν.

carols b c

 

Στά σπίτια
«Σ’ αὐτό τό σπίτι πού ’ρθα­με...» Μέ μουσικά ὄργανα καί μέ χαρούμενες φω­νές τά παιδιά εἶ­παν τά κάλαν­τα στά σπίτια συνεργατῶν τῆς Ἀ­δελφότητος ἀλλά καί σέ μοναχικούς, πο­νε­μέ­νους ἀν­θρώπους. Ἡ εὐγνω­μο­σύνη καί ἡ ἀγάπη κάνουν τόν κό­πο χαρά!