Νεομάρτυρες

8

ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Η΄ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

                Δέσποινας Δαμιανίδου

Γνωριμία μέ τούς Νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας. Τό τεῦχος περιέχει σύντομο βίο καί ὁλοσέλιδη ἀπεικόνισή τους γιά ἐξάσκηση στή ζωγραφική.

ἔκδοση Α΄, τιμή 3€

Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ", τηλ. 2310 274518