Συνάντηση παλαιῶν οἰκοτρόφων

 Σάββατο 21 Ὀκτωβρίου. Μετά τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ προέδρου μας Σάββα Ξανθόπουλου, πού τελέσθηκε στόν ἱερό ναό Παναγίας Λαοδηγήτριας, μία πρωτότυπη σύναξη ἔγινε στήν αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητος. Ἦταν πρόσωπα, τά ὁ­ποῖα ὡς φοιτητές φιλοξενήθηκαν στό Οἰ­κοτροφεῖο πού λει­τουργοῦσε στό κτήριο τῆς ἀρχικά «Ἀποστολικῆς Διακονίας» καί κατόπιν «Ἀ­πο­λυ­τρώσεως».
 Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς, πού κάποτε μέ δυό βήματα δρασκέλιζαν τό στε­νό τῆς Πέλοπος, τώ­ρα ἀνηφόριζαν μέ δυσκολία, καθώς οἱ δεκαετίες βαραίνουν τούς ὤμους τους. Καταξιωμένοι ἐπιστήμονες -τέσσερις καθηγητές πανεπιστημίου, ἐκπαιδευτικοί, δικαστικοί, τρα­πεζικοί, ἐπαγγελματίες ὑποβλήθηκαν στόν κόπο τοῦ ταξιδιοῦ ἀπό τούς τόπους διαμονῆς τους (Ἀθήνα, Ἰωάννινα, Καστοριά, Φλώρινα, Γιαννιτσά κτλ.) γιά νά συμμετάσχουν σ’ αὐτή τήν ὄμορφη εὐ­καιρία. Καί πολλοί ἄλλοι θά ἤθελαν νά εἶναι παρόντες, ἀλλά δήλωσαν ἀδυναμία νά παρευρεθοῦν. Μέ ἔκδηλη συγκίνηση θυμήθη­καν σκηνές ἀπό τήν κοινή ζωή τους, ἀναζήτησαν καί ξεναγήθηκαν στούς χώρους ὅπου φτωχά ἐπαρχιωτόπουλα εἶχαν βρεῖ ἀσφάλεια, οἰκογενειακή θαλπωρή καί τήν ἀγάπη τοῦ Χρι­στοῦ. Χάρηκαν τίς ἀλλαγές, τούς ἀνακαινισμένους χώρους τοῦ παλιοῦ κτηρίου, ἀλλά καί τό Δημητρούλειο Πνευματικό Κέντρο, ὅπου τά παδιά καί οἱ νέοι μας καλλιεργοῦνται. Ἐκεῖ, μετά ἀπό μία σύντομη ἀλλά πολύ συγκινητική ἐκδήλωση μέ ἀναφορές στήν οἰκοτροφειακή ζωή τους, πα­­ρα­τέ­θηκε τό ἀ­δελ­φικό γεῦμα, ὅ­που οἱ παλιοί οἰκό­τροφοι ξανάζησαν τό παρελ­θόν καί δόξασαν τόν Θεό γιά τή συνέχεια τοῦ ἔρ­γου μέ­χρι σήμερα.

 

synantisi c