Θεατρική παράσταση γιά τήν 25η Μαρτίου

 Ὁ σύνδεσμος χριστιανῶν νέων «Λύ­χνος» τῆς Ο.Χ.Α. «Ἀπολύτρωσις» διοργάνωσε ἑορταστική ἐκδήλωση ἐπ’ εὐ­καιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἀφιερωμένη στόν ρουμελιώτη ἀρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Τό πρόγραμμα τῆς ἑ­ορτῆς περιλάμβανε σχετικά τραγούδια ἀπό τή χορωδία τῶν νέων καί θεατρι­κή παράσταση μέ τίτλο: «Τό λιον­τάρι τῆς Ρούμελης». Ἕνα ἀπό τά δυνατά καί ἐ­πίκαιρα μηνύματα τῆς ἐκδήλωσης ἐξέπεμψε μέ τήν τελευταία κουβέντα πού εἶπε στούς συμπολεμιστές του ὁ στρατηγός: «Ἐ­­γώ πε­θαί­νω. Ὅ­μως ἐσεῖς νά εἶ­στε μονοιασμένοι καί νά βαστήξε­τε τήν πα­τρί­δα».

theatre c