ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ

2

Γνωριμία μέ τά χαριτωμένα παιδιά τοῦ χρόνου, τούς δώδεκα μῆνες.
Συνοδεύεται ἀπό ἔγχρωμη ἀφίσα μέ τά χαρακτηριστικά τοῦ κάθε μήνα

Σελίδες 44, ἔκδοση Α΄, δεμένο, τιμή 10 €

 

Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518