Μετακατασκηνωτική συνάντηση

 meta boys cΣτίς 18 Σεπτεμβρί­ου πραγματοποιή­θηκε ἡ μετα­κατασκηνωτική συνάντηση ὅλων τῶν κατασκηνωτῶν τῶν μα­­θητικῶν περιόδων τῆς κατασκήνωσης Καστανούσας. Προηγήθηκε ἡ συμμετοχή μας στή θεία Λειτουργία στόν ἱερό ναό Ἁγίου Δημητρίου καί στή συνέχεια ἀκολούθησε ἑορταστικό πρόγραμμα στήν αἴθουσα τῆς Ο.Χ.Α. «Ἀπολύτρωσις». Τό πλούσιο πρόγραμμα μέ κατασκηνωτικά τραγούδια, θεατρικά, φωτογραφίες καί βίντεο μᾶς θύμισε ὄμορφες στιγμές κοινῆς κατασκηνωτικῆς ζωῆς καί προσωπικῶν ἀποφάσεων. Ταυτόχρονα μᾶς ὑπενθύμισε ὅτι ἡ κατασκήνωση δέν εἶναι ἁπλῶς τόπος, ἀλλά τρόπος ζωῆς. Ἕνας τρόπος ζωῆς πού δίνει νόημα καί χαρά στήν καθημερινότητά μας καί μποροῦμε νά τόν βιώσουμε στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπόμενη συνάντησή μας, στά κατηχητικά καί στίς ὁμάδες...