Τῆς λευτεριᾶς τό μήνυμα

 Σέ μία περίοδο ὅπου τά ἰδανικά καί οἱ ἀξίες ἀπαξιώνονται, ἡ ἐθνική κυ­­ριαρχία ἀμφισβητεῖται, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐπικρατεῖ ἕνας ἀνησυχητικός ἐφησυχασμός, οἱ νέοι τοῦ συνδέσμου «Λύχνος» δώσανε τό δικό τους ἀγωνιστικό μήνυμα, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου. Μέ τά τραγούδια καί τή θεατρική παράσταση ζωντάνεψαν τή μορφή τοῦ Γεωργάκη Ὀλύμπιου. Ὁ σπουδαῖος αὐτός ἀγωνιστής (17721821), ἀπό τούς πιό ἄξιους συν­εργάτες τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη κατά τόν ἀγώνα στίς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες, σκοτώθηκε κατά τήν πολι­ορκία τῆς Μονῆς Σέκου ἀπό τούς Τούρ­κους, ὅταν ἀνατίναξε τήν πυριτιδαποθήκη, γιά νά μήν πέσουν αὐτός καί οἱ σύν­τρο­φοί του στά χέρια τῶν Τούρκων. Τό μήνυμα ξεκάθαρο: Ἡ ἐ­λευθερία κατακτήθηκε μέ ἀγῶνες καί θυσίες, μέ πίστη στόν Θεό καί ἀγάπη στήν πατρίδα, καί δέν πρέπει σέ καμιά περίπτωση νά θεωρεῖται δεδομένη...

olympios c

theatre c