ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

1 

23

 

 ΤΕΥΧΗ Α΄& Β΄ & Γ΄, ἔκδοση Β΄

                     Δέσποινας Δαμιανίδου


Τρία τεύχη μέ σύντομες βιογραφίες τῶν ἡρώων τοῦ 1821.

Μέ ὁλοσέλιδες προσωπογραφίες γιά νά τίς ζωγραφίσουν οἱ .... μικροί δημιουργοί.

Τιμή κάθε τεύχους 3€

Ζητῆστε τα στό Βιβλιοπωλεῖο "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518.